Trần Ngọc Gia Hân

Cập nhật lần cuối 21/01/2020
E-mail Locked
Số điện thoại Locked
Giới tính: Nữ
Hồ sơ ứng tuyển: lockLocked
Thành Phố Mong Muốn Làm Việc Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn: 300.000/ giờ
ESL Certification (TEFL, TESOL) I'm willing to become TEFL certified

Xem thông tin giáo viên

Đăng nhập hoặc mua hồ sơ xin việc này.