Nguyễn Thị Thùy Trang

Cập nhật lần cuối 24/06/2022
E-mail Locked
Số điện thoại Locked
Skype của bạn: https://join.skype.com/invite/wnw2I2prbnoq
Năm Sinh: 2000
Giới tính: Nữ
Hồ sơ ứng tuyển: lockLocked
Thành Phố Mong Muốn Làm Việc Bình Dương
Mức lương mong muốn: 120.000đ/giờ
ESL Certification (TEFL, TESOL) I don't have a TEFL certification

Trình Độ và Bằng Cấp:

I don't have any experience, but i have a big dream about education. I hope i can attend in your English center. I'll try to learn and work hard.

Xem thông tin giáo viên

Đăng nhập hoặc mua hồ sơ xin việc này.