NGUYEN NGOC ANH VY

Cập nhật lần cuối 20/07/2022
E-mail Locked
Số điện thoại Locked
Năm Sinh: 1995
Giới tính: Nữ
Hồ sơ ứng tuyển: lockLocked
Mức lương mong muốn: 200000
ESL Certification (TEFL, TESOL) Online Class: I have a 120 hours certificate or more on my TEFL certification, Classroom Classes: I have a 120 hours certificate or more on my TEFL certification

Xem thông tin giáo viên

Đăng nhập hoặc mua hồ sơ xin việc này.