Nguyễn Hồng Nhung

Cập nhật lần cuối 09/10/2020
E-mail Locked
Số điện thoại Locked
Your address: Tran Xuan Soam, District 7, Ho Chi Minh
Language Proficiency: Native
Bạn Đang Sống Ở Đâu? Hồ Chí Minh
Work permit: Không
Giới tính: Nữ
Hồ sơ ứng tuyển: lockLocked
Thành Phố Mong Muốn Làm Việc Khánh Hòa
Mức lương mong muốn: 200.000
ESL Certification (TEFL, TESOL) Master Degree in TESOL (or equivalent)

Xem thông tin giáo viên

Đăng nhập hoặc mua hồ sơ xin việc này.