Nguyễn Diệu Hoa

Cập nhật lần cuối 08/09/2021
E-mail Locked
Số điện thoại Locked
Giới tính: Nữ
Hồ sơ ứng tuyển: lockLocked
Thành Phố Mong Muốn Làm Việc Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn: 11.000.000/month

Xem thông tin giáo viên

Đăng nhập hoặc mua hồ sơ xin việc này.