Attention! This job posting is 119 days old and might be already filled.

ENGLISH NATIVE TEACHER (PART-TIME) IN HO CHI MINH CITY

at Công ty TNHH Phát triển aroma (view profile)
Địa điểm TP HCM
Ngày đăng 09/03/2022
Danh mục Dạy Tiếng Anh Người Lớn
Hình thức công việc Bán Thời Gian
Nationality of teacher: American, Australia, Canada, Ireland, Netherlands, New Zealand, United Kingdom, United States
Địa điểm của trường: TP HCM
Lương: $31.5 - $36/ 1.5 hours

Mô tả công việc

1) Class details

- Class schedule: Negotiable.

- Start date: March 2022. 

- Course Length: 1.5 hours/lesson.

- Number of classes: 1 class (1 student).

- Location: Thu Thiem, District 2, Ho Chi Minh City.

- Students: Adults - Elementary to Intermediate. 

 

2) Requirements

- Native teachers (American, Australian, British or Canadian) who have excellent communication skills with a creative and interactive teaching approach.

- Having a passion for teaching working people as professional English industry.

- Must have B.E/BA in TESOL, TEFL, or Applied Linguistics.

- Having experience in marketing, business, and trading is preferred.

- Having a high sense of responsibility and problem-solving skills.

- Age: 25 - 33.

Chế độ phúc lợi

3) Benefits

- Rate: $31.5 - $36/ 1.5 hours.

- Teaching materials are provided.

Lưu ý: Bạn nên ĐĂNG KÝ tạo tài khoản Giáo Viên để có thể quản lý công việc và resume được dễ dàng hơn.

 upload file ... Limit reached, delete at least one file below to add more.  


Không cần đính thêm nếu bạn đã tạo hồ sơ online.
Viết thư giới thiệu về bản thân và những điểm mà bạn thấy mình phù hợp với công việc này.