Attention! This job posting is 119 days old and might be already filled.

ENGLISH NATIVE SPEAKER (PART-TIME)

at Công ty TNHH Phát triển aroma (view profile)
Địa điểm Hà Nội
Ngày đăng 09/03/2022
Danh mục Dạy Tiếng Anh Người Lớn
Hình thức công việc Bán Thời Gian
Địa điểm của trường: Hà Nội
Lương: $20 - $25 /Lesson

Mô tả công việc

1) Class details

- Class schedule: Weekdays - 2 lessons/week per class (5:30 - 7:30 PM, 6:00 - 8:00 PM, 7:00 - 9:00 PM)

- Start date: March 2022. 

- Course Length: Vary (10-40 hours, 1.5-2hrs/lesson). 

- Number of classes: 5 classes (1-1 & Group classes). 

- Location: Nguyen Du, Ha Noi and Xuan La, Ha Noi.

- Students: Adults - Beginner to Intermediate. 

 

2) Requirements

- Native English speaker from England, Australia, USA, Canada, New Zealand. 

- Graduated with a bachelor's degree or upper education. 

- Experience in teaching communication English for adults is preferred. 

- Must have received at least 2 doses of COVID-19 vaccine (with vaccination certificate).

Chế độ phúc lợi

3) Benefits

- Rate: 20 USD/lesson - 25 USD/lesson. 

- Teachers can teach multiple classes in this course. 

- Teaching materials are provided. 

 

Lưu ý: Bạn nên ĐĂNG KÝ tạo tài khoản Giáo Viên để có thể quản lý công việc và resume được dễ dàng hơn.

 upload file ... Limit reached, delete at least one file below to add more.  


Không cần đính thêm nếu bạn đã tạo hồ sơ online.
Viết thư giới thiệu về bản thân và những điểm mà bạn thấy mình phù hợp với công việc này.