Attention! This job posting is 363 days old and might be already filled.

English for kids

at N/a
Địa điểm Toàn Quốc
Ngày đăng 26/03/2022
Danh mục Dạy Tiếng Anh Mầm Non
Dạy Tiếng Anh Tiểu Học
Hình thức công việc Dạy Online
Nationality of teacher: Argentina, Austria, Brazil, Finland, France, Germany, Poland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan
Địa điểm của trường: Toàn Quốc
Lương: 6 trieu/thang
Số điện thoại: 0938058014

Mô tả công việc

With a moto : learn and play, i always want to play as a close friend to kids, encourage them  creativity, passion in language. Helping kids to be confident, believe in themselves.  Every kids is super smart and lovely.

With experiences dealing with kids, granted Tesol Certificate. i will take them to discover new things every day.

Im looking for an online teaching for kids (under 10 year old) in the night time.

Lưu ý: Bạn nên ĐĂNG KÝ tạo tài khoản Giáo Viên để có thể quản lý công việc và resume được dễ dàng hơn.

 upload file ... Limit reached, delete at least one file below to add more.  


Không cần đính thêm nếu bạn đã tạo hồ sơ online.
Viết thư giới thiệu về bản thân và những điểm mà bạn thấy mình phù hợp với công việc này.