Attention! This job posting is 2433 days old and might be already filled.

Teaching Assistants in Da Nang

at Apollo Đà Nẵng
Địa điểm Đà Nẵng
Ngày đăng 25/09/2017
Danh mục Dạy Tiếng Anh Tiểu Học
Dạy Tiếng Anh Tổng Quát
Hình thức công việc Bán Thời Gian
Địa điểm của trường: Đà Nẵng
Lương: 20.000VND/ hour

Mô tả công việc

Working place: Apollo Da Nang, 309 Dong Da street, Danang

Job descriptions

 • Pick up and look after the students in class
 • Explain to students anything they don’t understand if requested by teachers
 • Other classroom duties given by teachers/staffs
 • Help demonstrate activities with teachers
 • One on one and group tutoring for weak students
 • Support Marketing events/activities

Job requirements

 • Vietnamese national
 • University students (from first to third-year)
 • Passion and interest in Teaching & Education
 • Good communication skills (in both English and Vietnamese) Customer-oriented, friendly, patient, proactive and highly organized
 • Available to work weekday evenings and weekends
 • Available for minimum working hours of 10 hours per week

Your benefits

 • Usual salary: 20,000VND/hour
 • Working in active, friendly and English speaking environment
 • Teaching Assistant certificate and good experience for future career
 • Training and professional development provided
 • Promotion opportunities within large nationwide company

Lưu ý: Bạn nên ĐĂNG KÝ tạo tài khoản Giáo Viên để có thể quản lý công việc và resume được dễ dàng hơn.

 upload file ... Limit reached, delete at least one file below to add more.  


Không cần đính thêm nếu bạn đã tạo hồ sơ online.
Viết thư giới thiệu về bản thân và những điểm mà bạn thấy mình phù hợp với công việc này.