Tran Quyen

Cập nhật lần cuối 23/01/2020
E-mail Locked
Số điện thoại Locked
Skype của bạn: 0357861882
Năm Sinh: 1995
Giới tính: Nam
Hồ sơ ứng tuyển: lockLocked
Thành Phố Mong Muốn Làm Việc Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn: 200k/ gio
ESL Certification (TEFL, TESOL) I don't have a TEFL certification

Kinh Nghiệm Làm Việc:

I used to study in America and Worked for English Language Fellows for 2 years. I was an English Tutor for 2 years. Even I graduated in Business administration but I can speak English fluently and I can motivate people to study English

Xem thông tin giáo viên

Đăng nhập hoặc mua hồ sơ xin việc này.