Trần Lan Phương

Cập nhật lần cuối 20/02/2020
E-mail Locked
Số điện thoại Locked
Skype của bạn: Gabby Tran
Năm Sinh: 1994
Giới tính: Nữ
Hồ sơ ứng tuyển: lockLocked
Thành Phố Mong Muốn Làm Việc Hà Nội
Mức lương mong muốn: 200.000 - 300.000 vnd/ h
ESL Certification (TEFL, TESOL) I'm willing to become TEFL certified

Xem thông tin giáo viên

Đăng nhập hoặc mua hồ sơ xin việc này.