Trần Hà Huyền Vy

Cập nhật lần cuối 06/11/2021
E-mail Locked
Số điện thoại Locked
Skype của bạn: rachel.prestigious@gmail.com
Năm Sinh: 1995
Giới tính: Nữ
Hồ sơ ứng tuyển: lockLocked
Thành Phố Mong Muốn Làm Việc Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn: 200.000/h

Xem thông tin giáo viên

Đăng nhập hoặc mua hồ sơ xin việc này.