Trần Gia Hân

Cập nhật lần cuối 21/02/2021
E-mail Locked
Số điện thoại Locked
Birthday: 22/07/1978
Your address: Taiyuan China
Language Proficiency: Very good Spoken , good written
Bạn Đang Sống Ở Đâu? Outside Viet Nam
Work permit: Không
Skype của bạn: tranhan12121@gmail.com
Năm Sinh: 2002
Giới tính: Nữ
Hồ sơ ứng tuyển: lockLocked
Thành Phố Mong Muốn Làm Việc Hồ Chí Minh, Hà Nội
Mức lương mong muốn: 1200
ESL Certification (TEFL, TESOL) I'm willing to become TEFL certified

Trình Độ và Bằng Cấp:

I have an Ielts score of 7.0

Kinh Nghiệm Làm Việc:

I have 1.5 years experience teaching children from 3-11 years old.

Xem thông tin giáo viên

Đăng nhập hoặc mua hồ sơ xin việc này.