Phùng Mỹ Kim

Cập nhật lần cuối 23/01/2021
E-mail Locked
Số điện thoại Locked
Birthday: May 22, 1990
Language Proficiency: English
Bạn Đang Sống Ở Đâu? Hồ Chí Minh
Work permit: Không
Năm Sinh: 2000
Giới tính: Nữ
Hồ sơ ứng tuyển: lockLocked
Thành Phố Mong Muốn Làm Việc Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn: 100.000/ giờ

Trình Độ và Bằng Cấp:

TEFL Certificate                                  BRIDGETEFL, USA                                2012

CSUC Bachelor’s Degree                    CSU Chico, USA

 

TLHS                                                    TL High School, USA                            1995 - 2008                                             MCMS                                                 MC Middle School, USA                                                                                               DEM                                                    Dixie Elementary School, USA

Kinh Nghiệm Làm Việc:

3/2020 - 12/2020          English Tutor                              Ho Chi Minh City

 

4/2020- Now            Teaching asistant       Ho Chi Minh City

Working as Teaching assistant at primary schools in Ho Chí Minh City                                                      Duties: Activity management & planning • Class management• material preparation • assist Foreign teacher• set up the equipment for the lesson

1/2021                 Escort  team at Global Champions, GPA camp

Xem thông tin giáo viên

Đăng nhập hoặc mua hồ sơ xin việc này.