Pham Giang

Cập nhật lần cuối 08/12/2021
E-mail Locked
Số điện thoại Locked
Năm Sinh: 1995
Giới tính: Nữ
Hồ sơ ứng tuyển: lockLocked
Thành Phố Mong Muốn Làm Việc Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn: 15 triệu
ESL Certification (TEFL, TESOL) Online Class: I have a 120 hours certificate or more on my TEFL certification

Trình Độ và Bằng Cấp:

I have teached English for students of the age from 3 to 12 for 5 years. Now I am looking for a new challenging working environment.

Xem thông tin giáo viên

Đăng nhập hoặc mua hồ sơ xin việc này.