Ngô Hoàng Long

Cập nhật lần cuối 03/03/2020
E-mail Locked
Số điện thoại Locked
Skype của bạn: longngo217
Năm Sinh: 2000
Giới tính: Nam
Hồ sơ ứng tuyển: lockLocked
Thành Phố Mong Muốn Làm Việc Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn: 100.000

Xem thông tin giáo viên

Đăng nhập hoặc mua hồ sơ xin việc này.