Hannah Tran

Cập nhật lần cuối 29/06/2020
E-mail Locked
Số điện thoại Locked
Birthday: 26th June 1963
Work permit: Không
Language Proficiency: Fluent
Bạn Đang Sống Ở Đâu? Outside Viet Nam
Your address: Thailand
Skype của bạn: Hannah.Tran
Năm Sinh: 1993
Giới tính: Nữ
Hồ sơ ứng tuyển: lockLocked
Thành Phố Mong Muốn Làm Việc Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Mức lương mong muốn: Negotiable
ESL Certification (TEFL, TESOL) Classroom Classes: I have a 120 hours certificate or more on my TEFL certification

Kinh Nghiệm Làm Việc:

Teaching English Grammar and English Language
Privately taught English conversation classes
Initialising extra reading and writing time to students.
Scheduling lessons in order to complete the student's textbook.
Smart, presentable and polite at all times.
TESOL Certification. Teaching English as a foreign language.
Teaching basic English to children 6 years old. Introducing them to use basic English skills.
Acting out English songs in order for them to learn basic vocabulary. Encouraging the students to speak
and read English.
Skills Profile
Confident and determined. Good interpersonal skills. Good sense of humor. Enthusiastic. Polite.

Xem thông tin giáo viên

Đăng nhập hoặc mua hồ sơ xin việc này.