Attention! This job posting is 2423 days old and might be already filled.

[HCM] PART-TIME ENGLISH TEACHER

at EDUCATION BUILDER COMPANY
Địa điểm TP HCM
Ngày đăng 05/10/2017
Danh mục Dạy Tiếng Anh Tổng Quát
Dạy Tiếng Anh Người Lớn
Hình thức công việc Bán Thời Gian
Địa điểm của trường: TP HCM
Lương: 80.000VND - 120.000 VND/hour
Số điện thoại: 0868951014

Mô tả công việc

WORKING TIME

  • Mon to Fri (flexible)
  • 8.30/ 9.00 a.m to 10.00 a.m / 10.30 a.m
  • 2.30 p.m to 4.00 p.m

Salary: 80.000VND - 120.000 VND/hour (depending on experience)

WORKING PLACE

  • Dist. 5, Dist. 8, Tan Binh Dist. , Binh Chanh Dist. , Nha Be Dist., Cu Chi Dist. (optional) - HCMC.
  • Travelling allowance for distant schools.

REQUIREMENTS 

  • Must have a Bachelor's degree.
  • Teaching certificate.
  • Will be here for at least 6 months, preferably longer.

Please send your CV with subject "PART-TIME ENGLISH TEACHER"

Only shortlisted candidates will be contacted

Lưu ý: Bạn nên ĐĂNG KÝ tạo tài khoản Giáo Viên để có thể quản lý công việc và resume được dễ dàng hơn.

 upload file ... Limit reached, delete at least one file below to add more.  


Không cần đính thêm nếu bạn đã tạo hồ sơ online.
Viết thư giới thiệu về bản thân và những điểm mà bạn thấy mình phù hợp với công việc này.