Attention! This job posting is 2250 days old and might be already filled.

[Full-time] Vietnamese English teachers needed

at Speak UP English Center
Địa điểm TP HCM
Ngày đăng 05/10/2017
Danh mục Dạy Tiếng Anh Người Lớn
Dạy Tiếng Anh Tổng Quát
Luyện Thi Tiếng Anh IELTS, TOIEC, TOEFL...
Hình thức công việc Toàn Thời Gian
Địa điểm của trường: TP HCM
Lương: 550USD - 1000USD
Số điện thoại: 0941993299

Mô tả công việc

What to do?

* Teach communication courses for adults

What to have?

* Relevant professional qualifications, ESL Teacher Training Certification – TESOL, TEFL, CELTA etc.

* Experience in teaching communication courses for adults

How much to get?

Salary: 550USD - 1000USD

Where?

* 112 Cao Thang, District 3, HCMC

* 2A Phan Van Tri, Go Vap, HCMC.

* 36 Phan Dang Luu, Binh Thanh, HCMC

Lưu ý: Bạn nên ĐĂNG KÝ tạo tài khoản Giáo Viên để có thể quản lý công việc và resume được dễ dàng hơn.

 upload file ... Limit reached, delete at least one file below to add more.  


Không cần đính thêm nếu bạn đã tạo hồ sơ online.
Viết thư giới thiệu về bản thân và những điểm mà bạn thấy mình phù hợp với công việc này.